moving in
moving in
moving in
Dei siste par dagane har forsvunne i kaffe (jada, det er stava kaffi på nynorsk, samma det, eg lever det ville liv), esker og kattar. Å pakke ut var heilt som julaftan dei første tre eskene, med nye gamle ting i kvar. Så vart det dødsens kjedelig og eg åt litt kinesisk filosofi i eggform i staden. Eg vann over kassene til slutt, og no når eg har kjøpt skikkelig kaffe på Espressini, føler eg at eg har flytta skikkelig inn. Hjelper så klart å ha ein skrivekamerat i Harper som varmar magen min når eg ligg på senga.

The last few days have disappeared in coffee, boxes and cats. To unpack felt like Christmas at first, with new old stuff in every box, but I got bored after about three. Then I went down and had some egg-shaped Chinese philosophy for lunch. I did conquer the boxes in the end, though, and after buying decent coffee at Espressini, I feel like I have properly moved in. Of course it helps to have a belly-warming writing buddy in Harper.
moving in
moving in