Kvifor eg ikkje bloggar sånn som eg hadde tenkt?

1. Eg har det så bra at eg ikkje veit korleis eg skal få fortalt det.

2. Når der ein gong ikkje blir like fantastisk, korleis skal eg fortsette å blogge da?

Untitled.

Why don’t I blog the way I wanted?

1. I love my life so much that I don’t know how to say it.

2. When life isn’t as good anymore, what then?