Sitter og innbiller meg at jeg jobber med et essay. Går på en essay-smell. Skriver på melding at jeg ikke får til. “Gå en tur, ta noen bilder.” Okei.

kveldsuro
kveldsuro
kveldsuro
kveldsuro
kveldsuro
kveldsuroJeg går opp og ned trapper, forbi lys, busker og blomstertrær, opp bakker og over gresset der det etter hvert har dannet seg naturlige stier. Tenker på at på et annet campus et sted laget arkitekten ingen stier, men lot dem komme fram der folk gikk av seg selv. Synes det er en ganske fin tanke. Blir reddet av Kaizers.

Translation: Imagining I am working on my essay, hit a wall. Text that I can’t write it. “Go for a walk, take some pictures.” Ok. 

I walk up and down stairs, past lights, bushes and flower-trees, up hills and across the grass where paths have emerged. Thinking about another campus where the architect let the paths happen where people eventually walked. Thinking it’s a nice thought. Get saved by Kaizers.