Mens jeg drukner i portfolio arbeid og øving på stykker, får dere kose dere med dette klippet her. Jeg tror det må være noe av det fineste som finnes.